נ׳, הרצאה לבוגרי תלפיות – ״המזרח התיכון בעולם רב קוטבי״

הרצאה מרתקת שמצליחה לחדש גם לקהל ששמע עשרות הרצאות בנושא. הנאה מובטחת לחובבי התחום ולמעשה לכל אזרח שסקרן לגבי המתרחש בעולם.