א׳, 8200 – הרצאת ״חיזבאללה בע״מ״

הרצאה מלמדת ומעשירה, הרצאה מרתקת ופותח את הראש לכיוונים חדשים. מומלצת בחום.