1

איראן–נמר נייר

קיימות שתי מגמות מקבילות ומשלימות המבשרות את מותה של התרבות הפרסית:

א. דעיכת האוכלוסייה – רמת הפריון לאישה ירדה מ-5 ילדים בשנות ה-80' ל-1.9כיום. מדובר בדעיכה שאין כדוגמתה במקום אחר בעולם ומעידה על משבר עמוק בחברה האיראנית. imageבלי להיכנס לגורמים למשבר, הירידה בשיעור הפריון תעמיד את איראן ב-2050 מול אוכלוסיית פנסיונרים אשר תמנה 20% מן האוכלוסייה, דבר אשר יהווה נטל כלכלי משמעותי על החברה האיראנית.

ב. לא לעולם נפט – עם כלכלה מושחתת המבוססת בעיקר על נפט, ביחד עם עלייה בצריכת החשמל, איראן תיהפך בעתיד הלא רחוק לצרכנית אנרגיה במקום יצאנית. ניסיון להימנע מן התרחיש על-ידי שימוש באנרגיה גרעינית בסך הכול ינסה לתת לכלכלה עוד קצת זמן. ללא שינויי מבני עמוק, של ייעול והקטנת התלות בתעשיית הנפט, איראן היא מת מהלך.

העובדות הללו מעמידות את איראן אל מול ברירה: לחדול או להילחם. איראן נמצאת  באזור אסטרטגי בעל חשיבות, עם אוכלוסייה שיעית היושבת מעל שדות נפט מרכזיים. הרפתקה אימפריאליסטית בעיניי טהרן – כפי שהייתה בעיניי ברלין ב39' – היא האפשרות הטובה ביותר להינצל.

ולכן הפצצה. הטעות האסטרטגית תהיה לא לייצר נשק גרעיני, כמגן מפני התערבות מערבית-אמריקאית ישירה כנגד איראן. אם הם מתכוונים להבעיר את האזור החשוב בעולם, האייתוללות יעשו הכול בשביל הגנה גרעינית.